Wednesday, October 15, 2008

gasak jak ko sia...

sekadar gambar hiasan..haha...

sik ku paham pa nak jadi ngn manusia tok..sa dirik nya tek best gilak,sa dirik nya tek pande gilak,sa dirik nya betul semua.igt ku dah settle,sik juak,gik juak sik puas ati ngn gamba nok ku ambik...dah urg madah terimak kasih,gik juak madah kita tok sik hargai teguran membantu nya tek..dah ok jak aku tek kenak tego nya,MEMBANTU tego nya tek,gik juak sik puas ati.ok la,kedong sik puas ati ngn aku,sik pa,aku sik puas ati juak,sine kau bijak gilak madah aku make camera NIKON?.aku make SONY.pake info kau juak bah.sik ko salah padah gik..ko mauk aku agak kau berik hadiah tegal kau nego aku ka?boleh,aku berik lens spare aku,padat lam mulut kau,sak kau diam...haha..panas ati ku tok...kau ya perfect gilak ka ambik gamba ya tek?da nerimak award ka gamba kau ambik ya?napa nak d lawa kau?ego na juak.sik ku mauk belaja dari kau ambik gamba,gik da urg lain ambik gamba kacak2,terer gik dari kau ya pake aku tanyak bah.tegal sigek gamba lalu nak sik puas ati ngn aku,kenal pun sik apa pun sik.da ka ku mintak pertolongan kau meli flash tek ka?da ka aku mintak duit kau meli camera ku?sik da.bullshit.aman dunia aku,ko kaco.kau nego aku,aku nego kau balit,sik salah nak?salah ka?urg sik leh nego kau ka?aku kerja ngn kau ka?kau tok polis gamba ka?lain d kelaka urg lam post,lain d kelaka kau.napa ka reti..dah d jawab aku,melenting.urg dah madah udah,gik juak nya tek.bebal ka tuyuk ka paloi?pileh jak kau sia..haha...harap ko maca la blog aku tok,"Someone"....anok kau aku lam blog aku tok,sitok cun, tempat aku melepas emo2 aku..haha..

No comments: